av_verdoold_2016_07_bewerkt_3_20160629_125808
Zoeken in ons woningaanbod
Vinden

Wat zijn de taxatiekosten?

De NVM schrijft geen vaste tarieven voor voor het uitvoeren van een taxatie. Meestal bedragen de taxatiekosten rond de € 500,- inclusief BTW. Het verschuldigde bedrag spreek je af vóór de taxatie. De makelaar kan dan al aangeven hoeveel tijd hij nodig heeft en op basis daarvan je op de hoogte kunnen stellen van de taxatiekosten. De NVM-makelaar doet na de taxatie verslag in een uniform NVM-taxatierapport.

Waardebepalende factoren

De taxatiekosten worden bepaald door een aantal factoren waar onze taxateurs op letten. Factoren die belangrijk zijn voor een taxatie en die de waarde van een woning mede bepalen zijn onder andere:

  • Locatie, ligging en stand
  • Grootte, aard en inrichting van het terrein c.q. de opstal
  • Verhuurd of niet verhuurd
  • Eigendom van de ondergrond (erfpacht)
  • Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
  • Bouwkundige en installatietechnische kwaliteit
  • Marktsituatie

NWWI keurmerk

Het NWWI is afgekort voor Nederlands Woning Waarde Instituut, een onafhankelijk landelijk taxatie instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Verdoold makelaars is een NWWI gecertificeerd taxateur. Het NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.

Onze diensten